Maandagavondtraining weer naar (het nieuwe) normaal