Labrunners,Rekreatyf én útdagend op stap yn Skoorl de 1e oktoberdei.