Betaling lidmaatschap

Als trainingslid betaal je € 40,- per jaar. Dit lidmaatschap loopt per kalenderjaar, van januari t/m december en wordt automatisch geïncasseerd.

Opzegging lidmaatschap moet voor 1 december schriftelijk of via mail worden ingediend bij de penningmeester.

Als je de L.A.B. wilt ondersteunen dan kun je donateur worden. Vanaf €2,50 per kalenderjaar. Dit bedrag kan je overmaken op rekeningnummer 30.87.72.245, t.n.v. L.A.B. te Bolsward o.v.v. je volledige voornaam, je achternaam en je woonplaats.